Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng

Địa chỉ: TX Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hạng mục thi công:

  • Hệ thống chiếu sáng thông minh
  • Kiểm soát ra vào tự động
  • Hệ thống an ninh