Chủ đầu tư: Chị Huyền

Địa chỉ: Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục thi công:

  • Hệ thống chiếu sáng thông minh
  • Âm thanh đa vùng
  • Hệ thống rèm tự động