Chủ đầu tư: Anh Thành

Địa chỉ: TX Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hạng mục thi công:

  • Hệ thống chiếu sáng thông minh
  • Kiểm soát ra vào tự động
  • Âm thanh đa vùng
  • Hệ thống an ninh
  • Hệ thống rèm tự động