Chủ đầu tư: Anh Hồng

Địa chỉ: Quận Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục thi công:

Hệ thống chiếu sáng thông minh

  • Kiểm soát ra vào tự động
  • Âm thanh đa vùng
  • Hệ thống an ninh
  • Hệ thống rèm tự động